Asbest FAQ

Bekijk hier onze veelgestelde vragen betreft asbest.
Zit uw vraag er niet tussen? Twijfel niet om contact met ons op te nemen!

Veelgestelde vragen

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Daarnaast was het ook goedkoop. In Nederland zijn veel toegepaste soorten: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Asbest herkennen, hoe?

Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer. Alleen een laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven

Asbestsubsidie

wilt asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Bezoek hier de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie.

Asbest wetgeving

Bekijk hier de site van de Rijksoverheid voor meer informatie over de wetgeving rondom asbest. 

Welke soorten asbest zijn er?

Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen: de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest), de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen). De meest gebruikte asbestsoort, ruim 90% was chrysotiel/wit asbest. Verder is er amosiet/bruin asbest en crocidoliet/blauw asbest gebruikt (samen 10%) Bruin en blauw asbest behoren tot de amfiboolgroep die gevaarlijker is dan de serpentijngroep.

Wat zijn de voorkomende toepassingen in Nederland?

In Nederland is het meeste asbest in de bouw gebruikt. Ook is het gebruikt in installaties en schepen. De beroepsmatige toepassing van asbest is in 1993 gestaakt. Daarom worden bouwwerken van na dat jaar gezien als asbestvrij. Nederland verwerkte van de geïmporteerde asbest ruim 80% tot asbestcement producten zoals golfplaten en waterleidingbuizen. Verder paste men het mineraal toe in diverse andere toepassingen zoals: rem- en frictiemateriaal, isolatiemateriaal, hittebestendig textiel, brandwerende platen, onderlagen van vloerbedekkingen en in pakkingen en filters van de chemische- en voedingsmiddelen industrie

Heb ik asbest in mijn pand?

In panden van voor bouwjaar 1994 is vaak asbest toegepast. U krijgt hier een overzicht van bekende toepassingen. Uiteindelijk zal een asbestanalyse door een laboratorium de doorslag moeten geven bij asbestverdachte materialen. Asbest is met name na de oorlog veel toegepast, zo tot aan de jaren '80. Losgebonden asbest, zoals niet-hechtgebonden brandwerend board, is vanaf 1983 vrijwel niet meer toegepast. De beroepsmatige toepassing en verkoop van asbest zijn sinds 1 juli 1993 (nagenoeg) verboden.

Wat zijn de gezondheidrisico's?

Asbest is gevaarlijk wanneer losse vezels worden ingeademd. Vooral de mate van blootstelling bepaalt het risico op bepaalde aandoeningen. De met het blote oog onzichtbare asbestvezeltje kunnen, wanneer ze worden ingeademd, diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit bepaalde vormen van kanker veroorzaken. In Nederland sterven naar schatting jaarlijks zo’n 700 mensen aan kanker die is veroorzaakt door (vaak beroepsmatige) blootstelling aan asbest.

Krijg ik subsidie om asbest te verwijderen? Klik hier

Kan ik subsidie krijgen?

Dit is een veelgestelde vraag. Helaas is er momenteel geen subsidie meer beschikbaar gesteld door de overheid.  

Meer informatie

Lees de actuele info op de site van RVO.nl voor meer informatie. Om de site te bezoeken klikt u hier.

Snel offerte aanvragen

Klik hier voor de uitgebreide asbest offerte